Thông báo lịch nghỉ tết dương lịch năm 2021

  • Post author:

Đối với Người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật)

  • Dịp Tết dương lịch năm 2021, Người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, trong đó có 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2021) và 02 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 02/01/2021 và ngày 03/01/2021).
  • Trường hợp Người lao động đi làm vào ngày 01/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  • Trường hợp Người lao động đi làm vào ngày 02/01/2021, ngày 03/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  • Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với Người lao động có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần (vào Thứ 7 và Chủ nhật).

Đối với Người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật)

  • Người lao động được nghỉ 01 ngày vào ngày 01/01/2021.
  • Trường hợp Người lao động đi làm vào ngày 01/01/2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  • Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 đối với Người lao động có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần (vào Chủ nhật).

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Cán bộ, công chức, viên chức và Người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 03/01/2021, gồm:

  • 01 ngày nghỉ Tết Dương lịch (ngày 01/01/2021);
  • 02 ngày nghỉ hàng tuần (vào ngày 02/01/2021 và ngày 03/01/2021).

Website in lịch tết 2021: https://inanlich.com